Salah Ejaan Nama Pelajar - SAPS Ibu Bapa

Salah Ejaan Nama Pelajar - SAPS Ibu Bapa ok? Berikut ialah cara membetulkan semula jika salah ejaan nama pelajar sewatu semak saps ibu bapa.

Salah ejaan nama pelajar sewaktu semak Saps Ibu Bapa akan menyusahkan sistem dan ibu bapa untuk semak keputusan peperiksaan anak mereka. Jika anda mengesan ada terdapat kesalahan nama pelajar dalam SAPS ibu bapa, ibu bapa perlu cepat bertindak. 

Ini kerana ianya akan menyukarkan beberapa urusan di masa hadapan. Apabila ibu bapa, pelajar, ataupun guru sendiri mendapati terdapat kesalahan nama pada Sistem SAPS Nkra , perkara ini perlu dimaklumkan kepada pihak berwajib.

Berikut ialah cara untuk memperbetulkan ejaan nama anak yang salah pada paparan keputusan peperiksaan Saps Ibu Bapa online:


Selanjutnya, Ibu bapa perlu menghubungi guru kelas (GK) anak mereka untuk memaklumkan hal berkenaan. 

Setelah itu, GK wajib mengemaskini nama pelajar tersebut di dalam APDM dan memaklumkan kepada SUP sekolah untuk Import semula nama pelajar yang telah dikemaskini dalam sistem SAPS NKRA.

Diharapkan agar semua ibu bapa dapat bertindak dengan cepat jika terdapat kesalahan nama dalam SAPS Semakan Ibu bapa atau dikenali sebagai saps nkra ibu bapa.

0 comment... add one now